NYÍREGYHÁZI ÜGYVÉDI KAMARA

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Alapítva: 1925

 

KAMARAI VÁLASZTÁS

 


BIZOTTSÁGOK

ÜGYVÉDEK

KAMARAI JOGTANÁCSOSOK

KAMARAI JOGI ELŐADÓK

ÉRVÉNYTELEN IGAZOLVÁNYOK

TOVÁBBKÉPZÉS

SZABÁLYZATOK

HÍREK, INFORMÁCIÓK

VIDEÓTÁR

KAPCSOLAT

HASZNOS LINKEK

KÖZLEMÉNY 

HIRDETÉSEK

 

 

 

 

 

KÖZLEMÉNY

 

 

2019.01.30.

Az elektronikus ügyintézésről szóló 2015. évi CCXXII. törvény 25. § (3) j) pontja szerint minden területi kamara kötelezettsége, hogy az ügyfelek számára az elektronikus űrlapkezelést elérhetővé tegye. Jelenleg a NISZ által biztosított e-papír szolgáltatást a MÜK központilag nyújtja. Így az ügyfél az űrlapon az adott területi kamarákat közvetlenül megcímezheti.
Az elmúlt egy év tapasztalatai szerint a beküldések száma úgy megnövekedett, hogy a továbbítandó iratokkal kapcsolatos adminisztrációs teher kezelhetetlenné vált a Magyar Ügyvédi Kamara számára. A probléma megoldására a megyei kamarákhoz hasonlóan a Nyíregyházi Ügyvédi kamara is megkérte a NISZ-tól a közvetlen ePapír csatlakozást. 
A kérelem elfogadása folyamatban van. A rendszer aktiválásáról és a beadás folyamatában bekövetkező esetleges változásokról tájékoztatni fogjuk a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara tagjait.

 

 

2018.11.06.

 

Tájékoztatás az országos alkalmazott ügyvédi tagozat tagjainak megválasztásáról

 

 

Tájékoztatás az országos kamarai jogtanácsosi tagozat tagjainak megválasztásáról

 

 

 

2018.07.19.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 38.§. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Szabóné Dr. Nagy Margit Éva 4400 Nyíregyháza, Búza tér 7. 1/1. sz. székhelyű ügyvédet a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége a 44/2018. sz. jogerős határozatával a 2017. évi LXXVIII. tv. 149.§ (1) bek. a.) pontjára tekintettel 2018. február 1. napjával kamarai tagságát megszüntette és rendelkezett a kamara ügyvédi névjegyzékből történő törléséről. A Dr. Szabóné Dr. Nagy Margit Éva Ügyvédi Iroda „fa.” irodagondnokaként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnökségének jogkörében eljárva Dr. Halmos Tamás elnök az Eln.58/2018 sz. határozatával Dr. Juhász Zoltán 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 3. sz. alatti székhelyű ügyvédet jelölte ki.

 

 

2018.02.20.

A Nyíregyházi Törvényszék 9.Fpk.149/2017/17 sz. végzésével elrendelte a Dr. Szabóné Dr. Nagy Éva Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Búza tér 7. 1/1., adószám: 18291290-1-15) adós felszámolását. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnökségének jogkörében eljárva Dr. Halmos Tamás elnök Eln.58/2018 sz. határozatával Dr. Juhász Zoltán 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 3. sz. alatti székhelyű ügyvédet irodagondnoknak kijelölte.
A törvényszék által kirendelt felszámoló: 
Novent  Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. 3100 Salgótarján, Kun u. 2.
A felszámoló szervezet által kijelölt felszámolóbiztos neve, hivatali levelezési címe: Balázs Miklós 3100 Salgótarján, Kun u. 2.

 

2017. 09. 08.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Jakab Rita 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 33/A. székhelyű volt ügyvéd részére a 8/1147/2017. sz. elnökségi határozattal Dr. Gábor Zoltán 4400 Nyíregyháza, Gém u. 24. sz. székhelyű ügyvédet irodagondnokként jelölte ki. Az irodagondnok több esetben igazoltan eredménytelenül kísérelte meg a gondnokolt ügyvéd iratainak leltározását és az eljárás lefolytatását, amelyet követően az elnökség megállapította az irodagondok eljárásának eredménytelenségét és az 53/2017. sz. határozatával Dr. Gábor Zoltánt irodagondnoki tisztsége alól felmentette és elrendelte annak a kamara honlapján történő közzétételét.

 

2017. 03. 01.


A Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.358/2015/46. sz. végzésével elrendelte annak közzétételét, hogy a 2017. március 1. napján kelt és a 2017. március 1. napján jogerőre emelkedett végzése alapján a Sipos & Moskovits Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Népkert út 10., nyilvántartási szám: 32/2006, adószám: 18815311-2-15) adós elleni felszámolási eljárás - egyezségre való tekintettel - befejeződött, az adós gazdálkodó szervezet megszüntetése nélkül.

A felszámolás megindítása közzétételének időpontja: 2016. március 1. napja.

Az eljárás - a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti- főeljárásként indult.
Erről a bíróság a Cstv. 29 §-ban foglalt szerveket fenti végzésével értesítette.

 

2017.02.01.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Jakab Rita 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 33/A. székhelyű ügyvédet a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának Fegyelmi Tanácsa a P.26/2016 sz. jogerős határozatával kizárás fegyelmi büntetéssel sújtotta. Erre tekintettel a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 20.§ (1) bek. b.) pontja alapján, a 3/1147/2017. sz. határozatával Dr. Jakab Rita kamarai tagságát 2017. január 3. napjával  megszűntette és elrendelte az ügyvédi névjegyzékből való törlését. Irodagondnokként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége a 8/1147/2017. sz. elnökségi határozattal Dr. Gábor Zoltán 4400 Nyíregyháza, Gém u.24.sz. székhelyű ügyvédet jelölte ki.

 

2016.04.21.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége a Dr. Zsögöny József Ügyvédi Iroda „fa.” (4352 Mérk, Hunyadi u. 102., adószáma: 18275148-1-15) részére irodagondnokul kijelölt Dr. Vékony Miklós 4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 19/C. sz. alatti ügyvédet irodagondnoki tisztsége alól kérésére felmentette a 34/2016 sz. határozatával, tekintettel arra, hogy Dr. Vékony Miklós eleget tett a Magyar Ügyvédi Kamara többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 6/1999 (III.1.) MÜK szabályzatban foglalt előírásoknak, melyre tekintettel az irodagondnok által elkészített záró jegyzőkönyvet elfogadta. A befejezett ügyek iratai 4352 Mérk, Hunyadi u. 102. sz. alatt lelhetők fel.
A Dr. Zsögöny József Ügyvédi Iroda „fa.” törvényszék által kijelölt felszámolója: B&B Kft. 2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 7.
A felszámoló szervezet által kijelölt felszámolóbiztos neve, hivatalai levelezési címe: Dr. Kemény Valéria 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.

 

2016. 03.17.

A Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.358/2015/19 sz. Végzésével elrendelte a Sipos & Moskovits Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 17., adószám: 18815311-2-15) adós felszámolását. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnökségének jogkörében eljárva Dr. Halmos Tamás elnök Eln.25/2016 sz. határozatával Dr. Juhász Zoltán 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 3. sz. alatti székhelyű ügyvédet irodagondnoknak kijelölte. Az Elnökség a 2016. március 16. napján megtartott elnökségi ülésén az irodagondnokot kijelölő határozatot megerősítette a 23/2016 sz. határozatával.
A törvényszék által kirendelt felszámoló:
INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. 4400 Nyíregyháza Jókai tér 3. 2/7.
A felszámoló szervezet által kijelölt felszámolóbiztos neve, hivatali levelezési címe: Eszenyi Attila 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.

 

 

2015.10.02.

„Dr. Zsögöny József Ügyvédi Iroda „fa.” (4352 Mérk, Hunyadi u. 2.)
A bíróság által kirendelt felszámoló:
B&B Kft. 2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 7.

A felszámoló által kijelölt felszámolóbiztos neve, hivatali levelezési címe:
Dr. Kemény Valéria 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.

A területi kamara által kijelölt irodagondnok neve, hivatali levelezési címe:
Dr. Vékony Miklós 4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 19/C.”

 

 

2015.08.03.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöksége a 48/2015.sz. határozatával az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. /III.1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezet foglalásáról szóló 2/2009.(IV.27.) MÜK szabályzat 4. § (1) bek. a./ pontjában foglaltak alapján az ügyvédi tevékenységben átmenetileg akadályozott Dr. Hadobás Szabolcs 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 12.sz. székhelyű ügyvéd irodája részére irodagondnokul Dr. Bódor Sarolta 4320 Nagykálló, Árpád u. 10.sz. alatti székhelyű ügyvédet jelölte ki.

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara

 

 

2015.05.07.

Az alábbiakban megtekinthető a Nyíregyházi Törvényszék és a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara között 2015. évben létrejött együttműködési megállapodás.

Letöltés...

 

 

2015.02.10.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége a Molnár Ügyvédi Iroda „f.a.” 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy.u.2. I/7. sz. részére irodagondnokul kijelölt Dr. Taraszovics Ilona 4400 Nyíregyháza, Szent István u.1.sz. székhelyű ügyvédet irodagondnoki tisztsége alól kérésére felmentette 11/2015.sz. határozatával. Egyidejűleg a Molnár Ügyvédi Iroda „f.a.” 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy.u.2. I/7.sz. irodagondnokának Dr. Juhász Zoltán 4400 Nyíregyháza, Bocskai u.3.sz. székhelyű ügyvédet kijelölte 12/2015.sz. határozatával.

 

2015. 01.20.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Bíróság 8.Fpk.15-14/000247/22.sz. végzésével elrendelte a Molnár Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy.u.2. I/7., adószám: 18811582-2-15) adós felszámolását. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnökségének jogkörében eljárva Dr. Halmos Tamás elnök 1/2015.sz. határozatával Dr. Taraszovics Ilona 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1. 3/10. sz. székhelyű ügyvédet irodagondnoknak kijelölte. Az elnökség a 2015. 01. 20. napján megtartott elnökségi ülésén az irodagondnokot kijelölő határozatot megerősítette 1-2/2015.sz. határozatával.
A bíróság által kirendelt felszámoló: VECTIGALIS ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI ZRT. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
A felszámoló által kijelölt felszámolóbiztos neve, hivatali levelezési címe: Máté Istvánné dr. 5600 Békéscsaba, Berzsenyi D. u. 59.

 

 

2014.12.12.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Magyarné Dr. Csapláros Erika 4400 Nyíregyháza, Iskola u.3. székhelyű ügyvéd kamarai tagságát 2014. május 26. napjával  az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 20. §. (2) bek. a./ pontja alapján jogerősen megszűntette és elrendelte a kamara ügyvédi névjegyzékből történő törlését. Irodagondnokként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara a 45/2014.sz. elnökségi határozattal Dr. Gábor Zoltán 4400 Nyíregyháza, Gém u.24.sz. székhelyű ügyvédet kijelölte. Az irodagondnok két esetben igazoltan eredménytelenül kísérelte meg a gondnokolt iroda iratainak leltározását és az eljárás lefolytatását, amelyet követően az elnökség megállapította az irodagondnok eljárásának eredménytelenségét és az 99/2014.sz. határozatával elrendelte annak a kamara honlapján történő közzétételét.

 


2014.09.03.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Gaál Attila 4400 Nyíregyháza, Luther tér 1.sz. székhelyű ügyvéd tevékenysége 2013. november 11. napjával az 1998 .évi XI. tv. 54. -§. (1) bek. a./ pontja alapján felfüggesztésre került.
A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöksége a felfüggesztésre tekintettel Dr. Gaál Attila ügyvéd irodája részére irodagondnokul Dr. Bódor Sarolta 4320 Nagykálló, Árpád u. 10. sz. alatti székhelyű (telefonszám: 42-262-605) ügyvédet jelölte ki, aki feladatát a Magyar Ügyvédi Kamara 6/1999. (III.1.) sz. szabályzata rendelkezése szerint látja el.
Az irodagondnok két esetben igazoltan eredménytelenül kísérelte meg a gondnokolt iroda iratainak leltározását és az eljárás lefolytatását, amelyet követően az elnökség megállapította az irodagondnok eljárásának eredménytelenségét és az 65/2014.sz. határozatával elrendelte annak a kamara honlapján történő közzétételét.

 

2014.09.03.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Csire Lajos 4400 Nyíregyháza, Ady E.u.11. székhelyű ügyvéd kamarai tagságát 2014. március 13. napjával  az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 20. §. (2) bek. a./ pontja alapján jogerősen megszűntette és elrendelte a kamara ügyvédi névjegyzékből történő törlését. Irodagondnokként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara a 15/2014.sz. elnökségi határozattal Dr. Bódor Sarolta 4320 Nagykálló, Árpád u.10.sz. székhelyű ügyvédet kijelölte. Az irodagondnok két esetben igazoltan eredménytelenül kísérelte meg a gondnokolt iroda iratainak leltározását és az eljárás lefolytatását, amelyet követően az elnökség megállapította az irodagondnok eljárásának eredménytelenségét és az 66/2014.sz. határozatával elrendelte annak a kamara honlapján történő közzétételét.

 

2014.07.23.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Mózer Albert Tamás 4300 Nyírbátor, Kossuth u.25.sz. székhelyű ügyvéd kamarai tagságát 2014. április 14. napjával  az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 20. §. (2) bek. b./ pontja alapján jogerősen megszűntette és elrendelte a kamara ügyvédi névjegyzékből történő törlését. Irodagondnokként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara a 968/40/2014-1.sz. elnökségi határozattal Dr. Vékony Miklós 4700 Mátészalka, Szalkay L. u.19/C.sz. székhelyű ügyvédet kijelölte. Az irodagondnok két esetben igazoltan eredménytelenül kísérelte meg a gondnokolt iroda iratainak leltározását és az eljárás lefolytatását, amelyet követően az elnökség megállapította az irodagondnok eljárásának eredménytelenségét és az 58/2014.sz. határozatával elrendelte annak a kamara honlapján történő közzétételét.

 

2014.07.23.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Magyarné Dr. Csapláros Erika 4400 Nyíregyháza, Iskola u.3.sz. székhelyű ügyvéd kamarai tagságát 2014. május 26. napjával  az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 20. §. (2) bek. b./ pontja alapján jogerősen megszűntette és elrendelte a kamara ügyvédi névjegyzékből történő törlését. Irodagondnokként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara a 254/45/2014-1.sz. elnökségi határozattal Dr. Gábor Zoltán 4400 Nyíregyháza, Gém u.24. sz. (telefon: 42/401-237) székhelyű ügyvédet jelölte ki, aki feladatát a Magyar Ügyvédi Kamara 6/1999 (III.1.) sz. szabályzata rendelkezése szerint látja el.

 

2014.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Gaál Attila 4400 Nyíregyháza, Luther tér 1.sz. székhelyű ügyvéd tevékenysége 2013. november 11. napjával az 1998 .évi XI. tv. 54. -§. (1) bek. a./ pontja alapján felfüggesztésre került.
A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöksége a felfüggesztésre tekintettel Dr. Gaál Attila ügyvéd irodája részére irodagondnokul Dr. Bódor Sarolta 4320 Nagykálló, Árpád u. 10. sz. alatti székhelyű (telefonszám: 42-262-605) ügyvédet jelölte ki, aki feladatát a Magyar Ügyvédi Kamara 6/1999. (III.1.) sz. szabályzata rendelkezése szerint látja el.

 

 

 

Ügyfélfogadás:

 

hétfő -péntek

8.00-12.00

Elérhetőségek:

4400 Nyíregyháza,
Szent István u. 3. III/10

 

Tel/fax: 

42/403-563

42/500-156

E-mail:
nyhuk@nyhuk.hu

Hivatali kapu: SZABMUK

641516358 KRID

Bankszámlaszám:

OTP Bank
11744003-20312152-00000000

 

Elnök:
Dr. Halmos Tamás

Általános elnökhelyettes:
Dr. Juhász Zoltán

Elnökhelyettes:
Dr. Dolhai Ágnes
Simkóné Dr. Tornai Anita

Titkár:
Dr. Huszti György

Vezető fegyelmi biztos:
Dr. Kovács Edina