NYÍREGYHÁZI ÜGYVÉDI KAMARA

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Alapítva: 1925

 

KAMARAI VÁLASZTÁS

 


BIZOTTSÁGOK

ÜGYVÉDEK

KAMARAI JOGTANÁCSOSOK

KAMARAI JOGI ELŐADÓK

ÉRVÉNYTELEN IGAZOLVÁNYOK

SZABÁLYZATOK

HÍREK, INFORMÁCIÓK

VIDEÓTÁR

KAPCSOLAT

HASZNOS LINKEK

KÖZLEMÉNY 

 

 

 

 

 

KÖZLEMÉNYEK

 

 

2019.07.02.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 151.§. (2) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Sipos Attila 4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 29. fsz. 1 sz. székhelyű ügyvédet (Sipos és Moskovits Ügyvédi Iroda volt tagját) a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa a P.9/2017, P.10/2017, P.22/2017, P.27/2017, P.29/2017, P.44/2017 és P.12/2018 sz., egyesített ügyekben hozott jogerős határozatával a 2017. évi LXXVIII. tv. 108.§ e.) pontjában foglaltak alapján 2019. július 01. napjával kizárás fegyelmi büntetéssel sújtotta.

 

 

2019.05.29.

Kedves Kollégák!

2018. január 1-jétől egyes hatóságoknak és bíróságoknak szükségük van az egyéni ügyvédek cégkapu elérhetőségére. Ha Ön még nem nyitott cégkaput, kérjük, hogy haladéktalanul nyissa meg a https://cegkapu.gov.hu címen.

Ha Ön egyéni ügyvéd és a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvános keresője nem adja ki az Ön nevéhez tartozó „Eüsztv. elérhetőséget”, vagy Ön irodai tag ügyvéd és az ügyvédi irodájához tartozóan, az ügyvédi iroda keresőjében nem talál ilyen „Eüsztv. elérhetőség” adatot, akkor kérjük, hogy a cégkapu elérhetőségét küldje meg e-mailben a területi ügyvédi kamara nyhuk@nyhuk.hu e-mail címére, hogy a hiányzó cégkapu elérhetőségét rögzíthessük.

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara

 

-------------------------------------------------------------------

 

2019.03.27.

A Videótár rovat új bejegyzéssel bővült.

Tovább a Videótár rovatra

 

--------------------------------------------------------------------

 

2019.01.30.

Az elektronikus ügyintézésről szóló 2015. évi CCXXII. törvény 25. § (3) j) pontja szerint minden területi kamara kötelezettsége, hogy az ügyfelek számára az elektronikus űrlapkezelést elérhetővé tegye. Jelenleg a NISZ által biztosított e-papír szolgáltatást a MÜK központilag nyújtja. Így az ügyfél az űrlapon az adott területi kamarákat közvetlenül megcímezheti.
Az elmúlt egy év tapasztalatai szerint a beküldések száma úgy megnövekedett, hogy a továbbítandó iratokkal kapcsolatos adminisztrációs teher kezelhetetlenné vált a Magyar Ügyvédi Kamara számára. A probléma megoldására a megyei kamarákhoz hasonlóan a Nyíregyházi Ügyvédi kamara is megkérte a NISZ-tól a közvetlen ePapír csatlakozást. 
A kérelem elfogadása folyamatban van. A rendszer aktiválásáról és a beadás folyamatában bekövetkező esetleges változásokról tájékoztatni fogjuk a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara tagjait.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2018.11.06.

 

Tájékoztatás az országos alkalmazott ügyvédi tagozat tagjainak megválasztásáról

 

 

Tájékoztatás az országos kamarai jogtanácsosi tagozat tagjainak megválasztásáról

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

2018.07.19.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 38.§. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Szabóné Dr. Nagy Margit Éva 4400 Nyíregyháza, Búza tér 7. 1/1. sz. székhelyű ügyvédet a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége a 44/2018. sz. jogerős határozatával a 2017. évi LXXVIII. tv. 149.§ (1) bek. a.) pontjára tekintettel 2018. február 1. napjával kamarai tagságát megszüntette és rendelkezett a kamara ügyvédi névjegyzékből történő törléséről. A Dr. Szabóné Dr. Nagy Margit Éva Ügyvédi Iroda „fa.” irodagondnokaként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnökségének jogkörében eljárva Dr. Halmos Tamás elnök az Eln.58/2018 sz. határozatával Dr. Juhász Zoltán 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 3. sz. alatti székhelyű ügyvédet jelölte ki.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2018.06.19.

A Videótár kiegészült a június 1-ei és 8-ai "Kihívások és kilátások a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tükrében" című előadás anyagával letölthető formátumban.

Tovább a videótár rovatra

--------------------------------------------------------------------

 

2018.02.20.

A Nyíregyházi Törvényszék 9.Fpk.149/2017/17 sz. végzésével elrendelte a Dr. Szabóné Dr. Nagy Éva Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Búza tér 7. 1/1., adószám: 18291290-1-15) adós felszámolását. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnökségének jogkörében eljárva Dr. Halmos Tamás elnök Eln.58/2018 sz. határozatával Dr. Juhász Zoltán 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 3. sz. alatti székhelyű ügyvédet irodagondnoknak kijelölte.
A törvényszék által kirendelt felszámoló: 
Novent  Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft. 3100 Salgótarján, Kun u. 2.
A felszámoló szervezet által kijelölt felszámolóbiztos neve, hivatali levelezési címe: Balázs Miklós 3100 Salgótarján, Kun u. 2.

--------------------------------------------------------------------

 

2018.01.07.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG: A BÍRÓSÁGOK KÖTELESEK A KERESETI KÉRELMEK VALAMENNYI ELEMÉNEK ÉRDEMI VIZSGÁLATÁRA

 

A teljes eredeti közlemény az Alkotmánybíróság honlapján:

 

--------------------------------------------------------------------

 

2017.10.10.

A Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.247/2014/80. sz. végzésével elrendelte annak közzétételét, hogy a 2017. augusztus 3. napján jogerőre emelkedett végzésével a Molnár Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 2., nyilvántartási szám: 13/2004, adószám: 18811582-2-15) adós elleni felszámolási eljárás bejezte és a Molnár Ügyvédi Iroda gazdálkodó szervezetet megszüntette. A felszámolás megindítása közzétételének időpontja: 2014. december 17. napja.
A fentiekre tekintettel a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége a Molnár Ügyvédi Iroda „fa.” (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 2.) részére irodagondnokul kijelölt Dr. Juhász Zoltán 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 3. sz. alatti ügyvédet irodagondnoki tisztsége alól felmentette a 64/2017 sz. határozatával, tekintettel arra, hogy Dr. Juhász Zoltán eleget tett a Magyar Ügyvédi Kamara többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 6/1999 (III.1.) MÜK szabályzatban foglalt előírásoknak, melyre tekintettel az irodagondnok által elkészített záró jegyzőkönyvet elfogadta. A befejezett ügyek iratai 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatt lelhetők fel. 

 

------------------------------------------------------------------------

 

2017.09.25.

Jogtanácsos kollégák figyelmébe - felvétel és egyebek


A területi kamarák 2017. október 1-jétől elektronikus eljárásban veszik fel a kamarai jogtanácsosokat és veszik nyilvántartásba a jogi előadókat. Az a jogtanácsos, aki a kérelmét 2017. október 31-ig előterjeszti, 2018. január 1-jét követően akkor is eljárhat még a korábbi jogtanácsosi jogállásának megfelelően, ha a területi kamara bármely okból nem dönt eddig a felvételéről vagy nem tudja eddig letenni az esküt. Aki tehát 2017. november 1-jét követően terjeszti elő a kérelmét, előfordulhat, hogy 2018 januárjától nem fog tudni ügyvédi tevékenységet gyakorolni.

Már most érdemes előkészíteni néhány dolgot az október 1-jén megnyíló regisztrációhoz:

- ügyfélkaput;

szerezzenek be olyan hatósági bizonyítványt, amely igazolja, hogy az Üt. 13. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a 14. § (1) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn (ennek beszerzése a magyarorszag.hu oldalon keresztül lehetséges, és a kézbesítést a területi ügyvédi kamara címére kell kérni);

- készítsék elő munkáltatójuk vagy annak cégcsoport tagjai adószámát, ha a cégcsoport számára is fognak ügyvédi tevékenységet végezni;

- helyezzék feltöltésre kész állapotba jogi és szakjogászi diplomájuk, szakvizsga bizonyítványuk és lakcímkártyájuk digitális másolatát.

A kamara fel fogja ajánlani, hogy engedélyük esetén kezeli TAJ számukat és adószámukat, ami későbbi igazolás-beszerzésekben, szolgálati idő igazolásoknál tapasztalataink szerint hasznos lehet. A felvételi űrlapon nyilatkozni kell arról is, hogy az elmúlt 10 éven belül volt-e valamelyik területi kamara tagja Magyarországon. A törvény szerint ugyanis nem vehető fel a kamarába az, akinek bármelyik kamarával szemben tartozása van.

felvételi űrlap várhatóan október 1-jén nyílik meg. A fizetendő regisztrációs díjról még várjuk a miniszteri rendeletet. A felvételre akkor fog sor kerülni, ha a regisztrációs díjat a munkáltató (vagy ha ő nem, akkor a felvételt kérő) megfizette. Eskütételek leghamarabb novemberben várhatók, az ügyvédi tevékenységet pedig jogtanácsosként csak 2018. január 1. napjával, az eskü letételét követően lehet megkezdeni. A tevékenységüket szüneteltető ügyvédek jogtanácsosi felvételéről később küldünk tájékoztatást.

A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján összegyűjtötte a gyakori kérdéseket és válaszokat, ezek az alábbi linken http://ujut.bpbar.hu/ megtekinthetők.

 

----------------------------------------------------------------------

 

2017. 09. 08.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Jakab Rita 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 33/A. székhelyű volt ügyvéd részére a 8/1147/2017. sz. elnökségi határozattal Dr. Gábor Zoltán 4400 Nyíregyháza, Gém u. 24. sz. székhelyű ügyvédet irodagondnokként jelölte ki. Az irodagondnok több esetben igazoltan eredménytelenül kísérelte meg a gondnokolt ügyvéd iratainak leltározását és az eljárás lefolytatását, amelyet követően az elnökség megállapította az irodagondok eljárásának eredménytelenségét és az 53/2017. sz. határozatával Dr. Gábor Zoltánt irodagondnoki tisztsége alól felmentette és elrendelte annak a kamara honlapján történő közzétételét.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2017. 03. 01.


A Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.358/2015/46. sz. végzésével elrendelte annak közzétételét, hogy a 2017. március 1. napján kelt és a 2017. március 1. napján jogerőre emelkedett végzése alapján a Sipos & Moskovits Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Népkert út 10., nyilvántartási szám: 32/2006, adószám: 18815311-2-15) adós elleni felszámolási eljárás - egyezségre való tekintettel - befejeződött, az adós gazdálkodó szervezet megszüntetése nélkül.

A felszámolás megindítása közzétételének időpontja: 2016. március 1. napja.

Az eljárás - a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti- főeljárásként indult.
Erről a bíróság a Cstv. 29 §-ban foglalt szerveket fenti végzésével értesítette.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2017.02.01.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Jakab Rita 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 33/A. székhelyű ügyvédet a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának Fegyelmi Tanácsa a P.26/2016 sz. jogerős határozatával kizárás fegyelmi büntetéssel sújtotta. Erre tekintettel a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 20.§ (1) bek. b.) pontja alapján, a 3/1147/2017. sz. határozatával Dr. Jakab Rita kamarai tagságát 2017. január 3. napjával  megszűntette és elrendelte az ügyvédi névjegyzékből való törlését. Irodagondnokként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége a 8/1147/2017. sz. elnökségi határozattal Dr. Gábor Zoltán 4400 Nyíregyháza, Gém u.24.sz. székhelyű ügyvédet jelölte ki.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2016.04.21.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége a Dr. Zsögöny József Ügyvédi Iroda „fa.” (4352 Mérk, Hunyadi u. 102., adószáma: 18275148-1-15) részére irodagondnokul kijelölt Dr. Vékony Miklós 4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 19/C. sz. alatti ügyvédet irodagondnoki tisztsége alól kérésére felmentette a 34/2016 sz. határozatával, tekintettel arra, hogy Dr. Vékony Miklós eleget tett a Magyar Ügyvédi Kamara többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 6/1999 (III.1.) MÜK szabályzatban foglalt előírásoknak, melyre tekintettel az irodagondnok által elkészített záró jegyzőkönyvet elfogadta. A befejezett ügyek iratai 4352 Mérk, Hunyadi u. 102. sz. alatt lelhetők fel.
A Dr. Zsögöny József Ügyvédi Iroda „fa.” törvényszék által kijelölt felszámolója: B&B Kft. 2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 7.
A felszámoló szervezet által kijelölt felszámolóbiztos neve, hivatalai levelezési címe: Dr. Kemény Valéria 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2016. 03.17.

A Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.358/2015/19 sz. Végzésével elrendelte a Sipos & Moskovits Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 17., adószám: 18815311-2-15) adós felszámolását. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnökségének jogkörében eljárva Dr. Halmos Tamás elnök Eln.25/2016 sz. határozatával Dr. Juhász Zoltán 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 3. sz. alatti székhelyű ügyvédet irodagondnoknak kijelölte. Az Elnökség a 2016. március 16. napján megtartott elnökségi ülésén az irodagondnokot kijelölő határozatot megerősítette a 23/2016 sz. határozatával.
A törvényszék által kirendelt felszámoló:
INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. 4400 Nyíregyháza Jókai tér 3. 2/7.
A felszámoló szervezet által kijelölt felszámolóbiztos neve, hivatali levelezési címe: Eszenyi Attila 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2015.10.02.

„Dr. Zsögöny József Ügyvédi Iroda „fa.” (4352 Mérk, Hunyadi u. 2.)
A bíróság által kirendelt felszámoló:
B&B Kft. 2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 7.

A felszámoló által kijelölt felszámolóbiztos neve, hivatali levelezési címe:
Dr. Kemény Valéria 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.

A területi kamara által kijelölt irodagondnok neve, hivatali levelezési címe:
Dr. Vékony Miklós 4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 19/C.”

 

--------------------------------------------------------------------

 

2015.08.03.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöksége a 48/2015.sz. határozatával az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. /III.1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezet foglalásáról szóló 2/2009.(IV.27.) MÜK szabályzat 4. § (1) bek. a./ pontjában foglaltak alapján az ügyvédi tevékenységben átmenetileg akadályozott Dr. Hadobás Szabolcs 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 12.sz. székhelyű ügyvéd irodája részére irodagondnokul Dr. Bódor Sarolta 4320 Nagykálló, Árpád u. 10.sz. alatti székhelyű ügyvédet jelölte ki.

Nyíregyházi Ügyvédi Kamara

 

--------------------------------------------------------------------

 

2015.05.07.

Az alábbiakban megtekinthető a Nyíregyházi Törvényszék és a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara között 2015. évben létrejött együttműködési megállapodás.

Letöltés...

 

--------------------------------------------------------------------

 

2015.02.10.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnöksége a Molnár Ügyvédi Iroda „f.a.” 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy.u.2. I/7. sz. részére irodagondnokul kijelölt Dr. Taraszovics Ilona 4400 Nyíregyháza, Szent István u.1.sz. székhelyű ügyvédet irodagondnoki tisztsége alól kérésére felmentette 11/2015.sz. határozatával. Egyidejűleg a Molnár Ügyvédi Iroda „f.a.” 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy.u.2. I/7.sz. irodagondnokának Dr. Juhász Zoltán 4400 Nyíregyháza, Bocskai u.3.sz. székhelyű ügyvédet kijelölte 12/2015.sz. határozatával.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2015. 01.20.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Bíróság 8.Fpk.15-14/000247/22.sz. végzésével elrendelte a Molnár Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy.u.2. I/7., adószám: 18811582-2-15) adós felszámolását. A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara Elnökségének jogkörében eljárva Dr. Halmos Tamás elnök 1/2015.sz. határozatával Dr. Taraszovics Ilona 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1. 3/10. sz. székhelyű ügyvédet irodagondnoknak kijelölte. Az elnökség a 2015. 01. 20. napján megtartott elnökségi ülésén az irodagondnokot kijelölő határozatot megerősítette 1-2/2015.sz. határozatával.
A bíróság által kirendelt felszámoló: VECTIGALIS ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI ZRT. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
A felszámoló által kijelölt felszámolóbiztos neve, hivatali levelezési címe: Máté Istvánné dr. 5600 Békéscsaba, Berzsenyi D. u. 59.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2014.12.12.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Magyarné Dr. Csapláros Erika 4400 Nyíregyháza, Iskola u.3. székhelyű ügyvéd kamarai tagságát 2014. május 26. napjával  az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 20. §. (2) bek. a./ pontja alapján jogerősen megszűntette és elrendelte a kamara ügyvédi névjegyzékből történő törlését. Irodagondnokként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara a 45/2014.sz. elnökségi határozattal Dr. Gábor Zoltán 4400 Nyíregyháza, Gém u.24.sz. székhelyű ügyvédet kijelölte. Az irodagondnok két esetben igazoltan eredménytelenül kísérelte meg a gondnokolt iroda iratainak leltározását és az eljárás lefolytatását, amelyet követően az elnökség megállapította az irodagondnok eljárásának eredménytelenségét és az 99/2014.sz. határozatával elrendelte annak a kamara honlapján történő közzétételét.

 

--------------------------------------------------------------------

 


2014.09.03.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Gaál Attila 4400 Nyíregyháza, Luther tér 1.sz. székhelyű ügyvéd tevékenysége 2013. november 11. napjával az 1998 .évi XI. tv. 54. -§. (1) bek. a./ pontja alapján felfüggesztésre került.
A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöksége a felfüggesztésre tekintettel Dr. Gaál Attila ügyvéd irodája részére irodagondnokul Dr. Bódor Sarolta 4320 Nagykálló, Árpád u. 10. sz. alatti székhelyű (telefonszám: 42-262-605) ügyvédet jelölte ki, aki feladatát a Magyar Ügyvédi Kamara 6/1999. (III.1.) sz. szabályzata rendelkezése szerint látja el.
Az irodagondnok két esetben igazoltan eredménytelenül kísérelte meg a gondnokolt iroda iratainak leltározását és az eljárás lefolytatását, amelyet követően az elnökség megállapította az irodagondnok eljárásának eredménytelenségét és az 65/2014.sz. határozatával elrendelte annak a kamara honlapján történő közzétételét.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2014.09.03.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Csire Lajos 4400 Nyíregyháza, Ady E.u.11. székhelyű ügyvéd kamarai tagságát 2014. március 13. napjával  az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 20. §. (2) bek. a./ pontja alapján jogerősen megszűntette és elrendelte a kamara ügyvédi névjegyzékből történő törlését. Irodagondnokként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara a 15/2014.sz. elnökségi határozattal Dr. Bódor Sarolta 4320 Nagykálló, Árpád u.10.sz. székhelyű ügyvédet kijelölte. Az irodagondnok két esetben igazoltan eredménytelenül kísérelte meg a gondnokolt iroda iratainak leltározását és az eljárás lefolytatását, amelyet követően az elnökség megállapította az irodagondnok eljárásának eredménytelenségét és az 66/2014.sz. határozatával elrendelte annak a kamara honlapján történő közzétételét.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2014.07.23.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Mózer Albert Tamás 4300 Nyírbátor, Kossuth u.25.sz. székhelyű ügyvéd kamarai tagságát 2014. április 14. napjával  az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 20. §. (2) bek. b./ pontja alapján jogerősen megszűntette és elrendelte a kamara ügyvédi névjegyzékből történő törlését. Irodagondnokként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara a 968/40/2014-1.sz. elnökségi határozattal Dr. Vékony Miklós 4700 Mátészalka, Szalkay L. u.19/C.sz. székhelyű ügyvédet kijelölte. Az irodagondnok két esetben igazoltan eredménytelenül kísérelte meg a gondnokolt iroda iratainak leltározását és az eljárás lefolytatását, amelyet követően az elnökség megállapította az irodagondnok eljárásának eredménytelenségét és az 58/2014.sz. határozatával elrendelte annak a kamara honlapján történő közzétételét.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2014.07.23.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Magyarné Dr. Csapláros Erika 4400 Nyíregyháza, Iskola u.3.sz. székhelyű ügyvéd kamarai tagságát 2014. május 26. napjával  az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 20. §. (2) bek. b./ pontja alapján jogerősen megszűntette és elrendelte a kamara ügyvédi névjegyzékből történő törlését. Irodagondnokként a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara a 254/45/2014-1.sz. elnökségi határozattal Dr. Gábor Zoltán 4400 Nyíregyháza, Gém u.24. sz. (telefon: 42/401-237) székhelyű ügyvédet jelölte ki, aki feladatát a Magyar Ügyvédi Kamara 6/1999 (III.1.) sz. szabályzata rendelkezése szerint látja el.

 

--------------------------------------------------------------------

 

2014.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv. 116. §. (4) bek. alapján közzéteszi, hogy Dr. Gaál Attila 4400 Nyíregyháza, Luther tér 1.sz. székhelyű ügyvéd tevékenysége 2013. november 11. napjával az 1998 .évi XI. tv. 54. -§. (1) bek. a./ pontja alapján felfüggesztésre került.
A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöksége a felfüggesztésre tekintettel Dr. Gaál Attila ügyvéd irodája részére irodagondnokul Dr. Bódor Sarolta 4320 Nagykálló, Árpád u. 10. sz. alatti székhelyű (telefonszám: 42-262-605) ügyvédet jelölte ki, aki feladatát a Magyar Ügyvédi Kamara 6/1999. (III.1.) sz. szabályzata rendelkezése szerint látja el.

 

 

 

Elérhetőségek:

4400 Nyíregyháza,
Szent István u. 3. III/10

 

Tel/fax: 

42/403-563

42/500-156

E-mail:
 nyhuk@nyhuk.hu

 

Bankszámlaszám:

OTP Bank
11744003-20312152-00000000

 

 Ügyfélfogadás:

hétfőtől csütörtökig

8.00-12.00 óráig

 

 

Elnök:
Dr. Halmos Tamás

Elnökhelyettes:
Dr. Huszti György
Dr. Juhász Zoltán
Simkóné Dr. Tornai Anita

Titkár:
Dr. Spisák Béla

Vezető fegyelmi biztos:
Dr. Juhász Attila